Rodzina Ulmów z Markowej

https://rodzinaulmow.ipn.gov.pl/ulm/wydarzenia/20946,Ogloszenie-Wojewodzkiego-Projektu-Edukacyjnego-Sprawiedliwi-Lubelszczyzny-dla-uc.html
17.04.2024, 12:00

Ogłoszenie Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Sprawiedliwi Lubelszczyzny” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej

Organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z IPN w Lublinie.

Konkurs zostanie ogłoszony 6 września 2023 roku w siedzibie lubelskiego IPN (ul. Wodopojna 2).

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o roli mieszkańców Lubelszczyzny, którzy często narażając życie własne i swoich rodzin, ratowali osoby pochodzenia żydowskiego przed eksterminacją podczas II wojny światowej.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie pracy w jednej lub w obu kategoriach:

  1. nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej działania osoby lub osób ze społeczności lokalnej na rzecz ratowania obywateli narodowości żydowskiej na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny światowej;
  2. przygotowanie projektu wpinki okolicznościowej odzwierciedlającej cele powyższego przedsięwzięcia.

Nadesłane prace ocenią merytorycznie pracownicy lubelskiego IPN.

Opcje strony