Rodzina Ulmów z Markowej

https://rodzinaulmow.ipn.gov.pl/ulm/wydarzenia/21034,Polacy-ratujacy-Zydow-warsztaty-dla-nauczycieli-wrzesien-pazdziernik-2023.html
17.04.2024, 10:30

Polacy ratujący Żydów – warsztaty dla nauczycieli, wrzesień-październik 2023

Archiwum IPN zaprasza nauczycieli i edukatorów na cykl warsztatów poświęconych Polakom niosącym pomoc swoim żydowskim sąsiadom podczas II wojny światowej. Zajęcia są realizowane we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem warsztatów jest przypomnienie bohaterskich postaw Polaków ratujących Żydów, przybliżenie postaci samych ocalonych oraz doskonalenie umiejętności krytyki źródeł i podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania w edukacji szkolnej materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum IPN.

Na cykl warsztatów składają się trzy spotkania.

Na pierwsze z nich pt. Z miłości bliźniego – rzecz o Rodzinie Ulmów zapraszamy już 26 września do siedziby Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną źródła ze zbiorów Instytutu oraz materiały edukacyjne IPN dotyczące rodziny Ulmów, a także dokumenty dotyczące uczestników popełnionej na nich zbrodni. Omówione zostanie także Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej jako szczególne miejsce pamięci.

Kolejne spotkania, realizowane w formie zdalnej, odbędą się 5 i 10 października.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w warsztatach mogą uczestniczyć we wszystkich proponowanych modułach lub w dowolnie wybranych.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Opcje strony