Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom” w Skalbmierzu

We wrześniu i październiku 2023 roku w czterech miejscowościach w województwie świętokrzyskim jest prezentowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Aktualnie wystawa jest prezentowana w Skalbmierzu.

  • Iwaniska. Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Fot. Urząd Miasta w Iwaniskach Iwaniska. Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Fot. Urząd Miasta w Iwaniskach
  • Iwaniska. Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Fot. Urząd Miasta w Iwaniskach Iwaniska. Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Fot. Urząd Miasta w Iwaniskach
  • Iwaniska. Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Fot. Urząd Miasta w Iwaniskach Iwaniska. Prezentacja wystawy „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”. Fot. Urząd Miasta w Iwaniskach

Poniżej przedstawiamy program prezentacji ekspozycji:

  • Plac przy kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. św. Barbary w Starachowicach

Uroczyste otwarcie odbyło się w niedzielę 10 września 2023 r. Krótką prelekcję wygłosiła Edyta Krężołek, kierownik Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach. Wystawa była dostępna do 15 września.

  • Plac przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach

Wystawa jest prezentowana od 15 września do 22 września 2022 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się w niedzielę 17 września 2023 roku po mszy świętej. Prelekcję wygłosi Ilona Religa-Gola z Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach.

  • Plac bazyliki kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy

Wystawa jest prezentowana od 22 września do 29 września. Uroczystość otwarcia odbyła się w niedzielę 24 września. W wydarzeniu brał udział dr Robert Piwko, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach. Pojawili się również świętokrzyscy parlamentarzyści, wiśliccy radni oraz sołtysi z terenu gminy.

  • Plac przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu

Wystawa prezentowana jest do 6 października. Uroczystość otwarcia ekspozycji odbyła się w niedzielę 1 października. Prelekcję wygłosił Jakub Mularczyk z Referatu Edukacji Narodowej kieleckiej Delegatury IPN.

Serię prezentacji wystawy o Ulmach Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach przygotowała wraz z partnerami: Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, ks. Sławomir Rak – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach, Marek Staniek – Burmistrz Iwanisk, ks. Leszek Zajezierski – proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach, Jarosław Jaworski – Burmistrz Wiślicy, ks. Andrzej Waligórski – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Wiślicy, Marek Juszczyk - Burmistrz Skalbmierza.

* * * 

Wystawa „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”

Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz, prezentujących między innymi dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię rodziny Ulmów oraz życie polskiej i żydowskiej społeczności Markowej. Przedstawione zostały także realia okupacji niemieckiej w Polsce, podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci. Rozpoczynając opowieść od tragicznej historii rodziny Ulmów, autor opisuje kolejne przykłady ratowania Żydów w Markowej, gdzie Polacy ocalili życie 21 osobom. Ukazuje również skalę takiej pomocy w całym regionie. Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Ekspozycję przygotował Oddział IPN w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Autorem wystawy jest dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Opcje strony

do góry