Wystawa „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” [PL/EN/SK]

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

autorzy: dr hab. Elżbieta Rączy, Jakub Izdebski​
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz 
opracowanie graficzne wystawy: Karol Czechowicz
recenzja: dr Aleksandra Namysło, dr hab. Filip Musiał

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum w Przeworsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Wikimedia Commons oraz prywatnych zbiorów Ludwika Majkuta, Mateusza Szpytmy, Krystyny Esteves, ze zbiorów rodziny Lipińskich, Igora Witowicza, ks. Piotra Walendzika,  Leona Chameidesa, Jerzego Bandera, Marii Urbanowicz, Grzegorza Łubczyka i z publikacji: Grzegorza Górnego Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed zagładą, Warszawa 2013; Polacy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci (www.sprawiedliwi.org.pl); The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations – Rescuers of Jews during the Holocaust, Jerusalem 2004.

Do pobrania wersje:

Opcje strony

do góry