Jan Karski (1914-2000) [PDF]

Broszura z serii „Patroni naszych ulic”. Tekst: Beata Wolszczak

Jan Karski (właściwie Jan Kozielewski) w czasie II wojny światowej jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego utrzymywał kontakt między konspiracyjnymi władzami a Rządem RP na Uchodźstwie, przewożąc na Zachód tajne informacje o życiu w okupowanej Polsce. Jako naoczny świadek potwierdził wiedzę świata o zagładzie Żydów.

Jan Karski zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie. Podczas uroczystości żałobnych hołd złożyli mu prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton.  Amerykański tygodnik „Neewswek” uznał go za jedną z najwybitniejszych postaci XX w. Pośmiertnie Karski został odznaczony amerykańskim Orderem Wolności (2012 r.).  Zbigniew Brzeziński, amerykański naukowiec i polityk polskiego pochodzenia, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy’ego Cartera, powiedział o nim:

„Postać Karskiego ma swoje miejsce w pierwszym rzędzie, na pierwszych stronach współczesnej historii Polski. Reprezentuje on wszystko, co było najbardziej godne i bohaterskie w okresie drugiej wojny światowej. Wiernie służył sprawie wolności Polski i był całkowicie oddany kwestii ratowania ginącego społeczeństwa żydowskiego. Jego historia ma wielkie znaczenie dla zrozumienia historii drugiej wojny światowej w tym sensie, że – aczkolwiek obecnie znajomość zasadniczych faktów o Holokauście jest rozpowszechniona – to wtedy na Zachodzie znajomość tych faktów była prawie całkowicie nieobecna. On starał się dotrzeć do świadomości, a jeszcze bardziej pobudzić sumienie Zachodu. Osiągnął swój cel tylko do pewnego stopnia. I to była tragedia jego życia”.

[fragment broszury]

 

 

Opcje strony

do góry