„Biuletyn IPN” nr 3/2009 – Ginęli, ratując Żydów

Numer poświęcony jest Polakom, którzy w czasie okupacyjnej nocy ratowali Żydów, płacąc za to bardzo często najwyższą cenę. Jest to jedna z jakże nielicznych prób wypełnienia luki, spowodowanej kilkudziesięcioletnimi zaniedbaniami badawczymi.

Uczestnicy biuletynowej rozmowy: Grzegorz Berendt, Barbara Polak, Marek Wierzbicki i Jan Żaryn, którzy m.in. dyskutują o relacjach polsko-żydowskich przed wojną, o PRL i jednoczesnym rozpowszechnianiu się na Zachodzie nieprawdziwych stereotypów o Polakach; o rozumieniu pojęcia „pomoc” – w warunkach okupacji niemieckiej, o specyfice regionalnej w dziele pomocy. W ratowanie jednego Żyda zaangażowanych było średnio ok. 20, a nawet więcej Polaków, co, biorąc pod uwagę różnorodność form „pomocy”, daje nam ponad milionową rzeszę obywateli II RP, którzy w konkretnej chwili swojego życia dali świadectwo miłości bliźniego. W „Biuletynie” są także teksty o niemieckim terrorze (za ratowanie Żydów groziła ratującym i ich rodzinom śmierć), kulturowej i cywilizacyjnej izolacji Żydów, zwłaszcza na Kresach, o świadczeniu pomocy z powodów religijnych i humanitarnych (przedwojenne podziały i orientacje polityczne przestały odgrywać jakąkolwiek rolę: w tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje artykuł Karola Madaja o ks. Marcelim Godlewskim i ks. Antonim Czarneckim, duszpasterzach katolickiej, żydowskiej parafii Wszystkich Świętych w getcie warszawskim). Prezentowane relacje i wspomnienia – niezwykle przejmujące – stanowią najważniejszą i najbardziej obszerną część tego numeru „Biuletynu IPN”.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy bezpłatny dodatek – płytę DVD z filmem „Druga prawda”.

Opcje strony

do góry